Referenties

Referenties

Stratec is een Brussels studiebureau gespecialiseerd in mobiliteit, vervoerseconomie, milieu en ruimtelijke ordening. Het bureau telt een dertigtal experts, voornamelijk burgerlijk ingenieurs, landbouwingenieurs,  economen, stedenbouwkundigen en geografen… Stratec werkt zowel voor bedrijven uit de privésector als voor de (gemeentelijke, gewestelijke,  nationale en internationale) overheid. Stratec is officieel erkend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest voor de opmaak van effectenrapporten.  

“Onze eerste samenwerking met Sleutelwoord | Mot-clé dateert van 2010. Sinds dat jaar maken we geregeld gebruik van hun diensten, meer bepaald voor de vertaling van niet-technische rapporten, mobiliteitsstudies, haalbaarheidsstudies, enquêtes… Naast de kwaliteit van het geleverde werk, stellen wij vooral de naleving van de vaak zeer strikte deadlines op prijs.”

intui is een advocatenkantoor met hoofdzetel in Leuven, gespecialiseerd in de belangrijkste takken van het ondernemingsrecht, voor zowel de profit- als de non-profitsector. Het 13-koppige team (waarvan 10 advocaten) heeft een uitgebreide expertise op het vlak van onder meer vennootschapsrecht, overnames, onroerend goed en commerciële geschillen. Hun praktische kennis paren zij aan een sterke academische achtergrond en een uitgesproken passie voor ondernemen en ondernemers.

 “Sleutelwoord | Mot-clé heeft ons administratief team ondersteund gedurende de tijdelijke afwezigheid van onze office manager. Ook nu doen we nog regelmatig beroep op Sleutelwoord | Mot-clé voor de vertaling van overeenkomsten, documenten en (officiële) brieven. We kunnen steeds bij hen terecht voor een snelle en accurate service.“

BiiON heeft meer dan 20 jaar ervaring in het real time beheer van productiegegevens en biedt haar expertise aan via drie vakgebieden: automatisering, industriële informatiesystemen, outsourcing en teamversterking. Voor de verdere uitbouw van haar toekomst, zet het bedrijf in op de sector van de gecontroleerde omgevingen en het domein van de ‘Life Sciences’.  BiiON beschikt over multidisciplinaire teams met een vijftigtal specialisten die hoofdzakelijk werken vanuit Louvain-la-Neuve.

“Wij zijn met Sleutelwoord | Mot-clé in zee gegaan voor de Engelse vertaling van onze nieuwe website en een aantal commercieel gerichte teksten. Naast de kwaliteit van het werk, stellen we hun reactiviteit en flexibiliteit zeer op prijs, vooral omdat onze aanvragen vaak relatief dringend zijn. Ook de persoonlijke communicatie verloopt vlot en soepel. Bovendien is Sleutelwoord | Mot-clé steeds bereid om mee te zoeken naar het beste woord, de meest geschikte uitdrukking of de best klinkende formulering.”

Skygge is gespecialiseerd in geautomatiseerde binnen- en buitenzonweringsystemen op maat die niet alleen het thermisch en visueel comfort verhogen, maar ook een esthetische meerwaarde bieden én de energiekosten drukken.

“Sleutelwoord | Mot-clé heeft de bestaande content van onze website herwerkt en vervolgens naar het Frans vertaald. De toon zat meteen goed. Bovendien hebben ze genoeg aan een paar kernbegrippen of ideeën om een volledig verhaal op te bouwen.” 

Ligne Pierre is een steenhouwerij gespecialiseerd in maatwerk. Vanuit zijn hypermoderne ateliers in Boortmeerbeek, realiseert het bedrijf producten op maat uitgevoerd in natuursteen, keramiek, quartz composiet en marmercomposiet. Daarnaast is het bedrijf ook actief als fabrikant van keukenwerkbladen, wastafels, douchebakken, trappen en venstertabletten. In deze context wil Ligne Pierre een professionele partner zijn voor keukenstudio’s, interieurbedrijven, ontwerpers en groothandels in sanitair en keuken.

Website: www.lignepierre.com

Ligne Pierre heeft ons de revisie en herteksting toevertrouwd van hun Franstalige catalogi, alsook de vertaling naar het Frans van de vernieuwde website. Daarnaast doet het bedrijf regelmatig beroep op onze diensten voor de vertaling van commerciële instrumenten zoals mailingcampagnes en nieuwsbrieven.

Sapristic is een jonge groep met hoofdzetel in Louvain-la-Neuve. Sapristic is actief binnen drie domeinen: ERP-beheersoftware; systeemautomatisatie; monitoring en supervisie van gecontroleerde omgevingen en clean rooms. De unieke combinatie van deze drie expertises, samen met de aanzienlijke investeringen in O&O, stellen Sapristic in staat om zijn klanten hoogtechnologische en innoverende oplossingen te bieden.  

“Sleutelwoord | Mot-clé heeft ons administratief team twee maanden bijgestaan bij het opzetten van een ‘back-up’ systeem om de afwezigheid van de facturatieverantwoordelijken te kunnen opvangen.  Binnen deze context heeft Sleutelwoord | Mot-clé ‘gebruiksaanwijzingen’ opgesteld voor de nieuwe gebruikers van de SAP-facturatiemodule. De integratie in het team is goed verlopen en het back-up systeem werd succesvol uitgewerkt.”    

BUUR of ‘Bureau voor Urbanisme’ bestaat uit een team van jonge en gedreven stedenbouwkundige ontwerpers die opereren vanuit hun kantoor in de vernieuwde Leuvense vaartwijk. De voornaamste disciplines zijn stadontwerp, aanleg van de openbare ruimte en ruimtelijke planning. Op die manier wil BUUR bijdragen tot de realisatie van een aangename en kwalitatieve leefomgeving. 

“Sleutelwoord | Mot-clé verzorgt al ettelijke jaren onze vertalingen naar het Frans, Engels en Nederlands. De teksten zijn uiteenlopend, van projectplannen over projectfiches tot overeenkomsten. Stedenbouw veronderstelt een specifieke woordenschat die Sleutelwoord | Mot-clé zich door de jaren heen heeft eigen gemaakt. We kunnen ook steeds rekenen op de naleving van strikte deadlines.”

EMAsphere biedt online boordtabellensoftware waarmee KMO-bedrijfsleiders de financiële en operationele indicatoren gemakkelijker kunnen opvolgen om zo de juiste beslissingen te nemen.  De gegevens worden automatisch gegenereerd door verschillende bronnen, waaronder het boekhoudsysteem, en weergegeven in duidelijke, snelle en interactieve grafieken van de huidige en toekomstige KPI’s. De startup EMAsphere lanceerde haar eerste software-oplossing EMAfinance in oktober 2015 en zet de ontwikkeling van haar producten verder met de EMAforecast en EMAenterprise.

”Website, promomateriaal, persdossiers en -berichten… Sleutelwoord | Mot-clé verzorgt al onze vertalingen naar het Nederlands en Engels. Naast de kwaliteit van hun werk, waarderen wij vooral hun bereikbaarheid, luisterbereidheid en snelle beschikbaarheid. Vooral dat laatste punt is voor ons zeer belangrijk vermits we vaak zeer strikte deadlines hanteren. Kortom, het zijn professionals op wie we steeds kunnen rekenen.”

WEBPRODUCTIES is een productiehuis met een jarenlange ervaring in de realisatie van voornamelijk food- en toerismeprogramma’s. Als productiefirma van onder andere “1000 seconden” zijn zij één van de pioniers van de food-tv. Anno 2016 heeft het productiehuis zich voornamelijk op de Waalse markt gericht, met het programma “La Grande Balade” op RTL-Tvi.

“Voor een van onze tv-programma’s waren we op zoek naar een vertaalbureau dat kon instaan voor de vertaling naar het Frans van de voice-off commentaar. Dat vraag wat inleving, een zekere toon en vooral een goede kennis van de Franse taal. Bij Sleutelwoord | Mot-clé zat het meteen goed. Bovendien kunnen ze snel inspelen op onze aanvragen en houden ze zich perfect aan de deadlines, wat bij een strak opnameschema uitermate belangrijk is.”

Annelies Verfailie, WEBPRODUCTIES

(U vindt de filmjes van “La Grande Balade” hier)

Web Producties

 

We werken ook nog samen met deze bedrijven