Privacy

Privacybeleid

Waarom worden uw gegevens verwerkt? Om welke gegevens gaat het? Wie is de verantwoordelijke voor deze verwerking?

Sleutelwoord | Mot-clé vraagt u persoonlijke informatie (e-mailadres) bij registratie op onze website. Deze informatie is noodzakelijk om met u in contact te blijven, bv. voor het verzenden van communicatie, offertes, nieuwsbrieven, uitnodigingen voor events enz.

Sleutelwoord | Mot-clé kan mits uw akkoord tevens anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Sleutelwoord | Mot-clé-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. De verwerking van deze persoonsgegevens is optioneel, maar maakt het ons mogelijk de Sleutelwoord | Mot-clé-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

De verantwoordelijke voor deze verwerkingen is Sleutelwoord | Mot-cléRavenstraat 32 - 3000 Leuveninfo@sleutelwoord.be

 

Hoe (lang) worden uw gegevens bewaard?

Uw gegevens worden opgeslagen in de vorm van een elektronisch bestand, onder verantwoordelijkheid van Sleutelwoord / Mot-clé die alle nodige maatregelen neemt om de veiligheid ervan te waarborgen.

Uw gegevens worden opgeslagen gedurende de tijd die nodig is om ons in staat te stellen onze (wettelijke) verantwoordelijkheden na te komen.

 

Wie heeft toegang tot uw gegevens? Waar worden deze opgeslagen?

Enkel de beheerders van onze website, mevrouw Helga Vissenaekens en de heer Gert Gybels, en, zolang onze website in aanbouw is, onze webbouwer Vector Bross (www.v-b.be), hebben toegang tot uw gegevens. Deze worden in België opgeslagen.

Wat de anonieme of geaggregeerde gegevens betreft die door onze website worden verzameld, heeft ook Google hier toegang toe (voor meer details, zie onze Cookie Policy). Deze informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

 

Wat zijn uw rechten?

U kan, kosteloos, steeds:

  • u verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens (en in het bijzonder tegen het gebruik van uw gegevens voor doeleinden van direct marketing). Wij garanderen dat wij elke verwerking zullen stopzetten op uw eerste verzoek;
  • uw toestemming voor de verwerking en uitwisseling van uw gegevens beperken of intrekken. In beide gevallen leggen wij u graag uit hoe uw gegevens, desgevallend gedeeltelijk, worden verwijderd. Het blijft echter mogelijk dat niet alle gegevens verwijderd moeten worden;
  • geïnformeerd worden over de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en wie toegang heeft tot uw gegevens. Wij zullen u tijdig laten weten welke personen naast de personen hoger vermeld eventueel bijkomend toegang zouden krijgen tot uw gegevens;
  • vragen welke informatie van u werd geregistreerd en om – indien bepaalde informatie niet correct zou zijn – die informatie aan te passen;
  • (bepaalde) verwerkte en opgeslagen informatie over u ontvangen in een draagbaar en leesbaar formaat.

Gelieve hiertoe, met een bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag te richten aan Sleutelwoord | Mot-cléRavenstraat 32 - 3000 Leuveninfo@sleutelwoord.be.

Wij verbinden ons ertoe ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden behandeld en bewaard en om u, binnen onze wettelijke verplichtingen, onverwijld op de hoogte te stellen als de beveiliging van uw gegevens niet wordt gerespecteerd of in geval van verlies van uw gegevens.

Indien u zich zorgen maakt over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt of uw rechten wenst te uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de heer Gert Gybels, tel.: 32(0)476 200 168, e-mail: gert.gybels@sleutelwoord.be. Tevens kan u voor klachten terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel. 02/274.48.00 of commissie@privacycommission.be